arama

BAnkasya ‘ ya bir cezada SPK ‘ dan !

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş

jtygjtj

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre, Bank Asya’ya bankaya ait bazı şubelerin kapatılması işlemine ilişkin özel durum açıklamasının zamanında yapılmaması ve bankanın personel sayısında meydana gelen azalmalara ilişkin özel durum açıklamasının zamanında yapılmaması nedeniyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesi ile Özel Durumlar Rehberi’nin 5.7 numaralı bölümü gereğince toplamda 840.273 TL ceza kesilmesine Kurul karar verdi.Kurul ayrıca yatırımcılara şu hatırlatmayı da yaptı:

Banka hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcılar, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Banka yöneticileri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Banka’nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Banka hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alması ve söz konusu kararda sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

kategoriden popüler haberelr KATEGORİDEN POPÜLER HABERLER
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ