adabank

TMSF ‘ den yeni Adabank satış ihalesi !

jtyutuy

Resmi Gazete’nin 25/12/2014 tarihli sayısında yer alan ilana göre, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ’nin yüzde 94,44 oranındaki hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün, “kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak” ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldığı kaydedildi.Muhammen bedelin 77,5 milyon dolar olduğu belirtilen ilanda, şartnamede belirtilen ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 28 Ocak 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.Önyeterlilik incelemesi neticesinde, önyeterliliği geçen katılımcıların en geç 3 Şubat 2015 saat 17.00’ye kadar “Son Teklif Verme Tarihi Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceği kaydedildi.

Devamını Oku

Adabank ‘ ın satış ihalesi iptal edildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank’ın satışında BankPozitif’in 42 milyon dolarla tek teklif sahibi olduğu ihaleyi iptal ederek, yeni bir ihaleye çıkma kararı aldı.Adabank’ın 90 milyon dolar muhammen bedelle Çarşamba günü gerçekleştirilen satış ihalesinde tek teklifi İsrailli Bank Hapoalim’in çoğunluk hissedarı olduğu BankPozitif vermiş, banka kapalı zarf usulü verdiği 40 milyon dolarlık teklifini 42 milyon dolara revize etmişti.

Devamını Oku

Adabank ‘ a 3 talip var, satışı gündemde

Adabank ihalesinde muhammen bedel 90 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Ön yeterlilik alan İsrailli Bank Hapoalim’in sahip olduğu Bank Pozitif, Adabank’ın satışı ihalesine teklif verme kararı aldığını daha önce KAP’ta duyurmuştu.İngiliz Standard Chartered ve Bahreynli BMI’ın ismi de daha önce talipler arasında gündeme gelmişti.

Powered by Calculate Your BMI