Dilekçe Örnekleri

Kredi Kartı Aidatı İade Dilekçe Örneği

……………………………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bankanız tarafından hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın, kredi kartı aidat bedeli olarak …… YTL hesap dökümüme yansıtılmakta ve şahsımdan tahsil edilmektedir.

Kredi Kart ücteti adıaltında para kesilmesinin hukuki mesnetsizliği;

· 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine göre bankanızın almış olduğu bu kart ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip; müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır.Ayrıca 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti`nde ve/veya Tüketici Mahkemesi`nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır,denilmektedir.

Konu ile ilgili emsal karar:

· Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nin 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı

· Bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti`nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararı onaylaması emsal teşkil etmektedir.

Her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bu sebeple haksız bir şart içeren sözleşmeler geçersizdir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkaniyet ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bankanız tarafından şahsıma ait hesaptan kesilerek tahsil edilen ……. YTL kart bedelinin ve daha önce yine aynı nedenle kesilmiş olan geçmiş dönemlere ait kart bedellerinin, diğer haklarım saklı kalmak kaydı ile, en geç 7(yedi) gün içerisinde tarafıma iade edilmesini; bundan sonra da bahse konu kart ücretinin alınmamasını, aksi takdirde hakkınızda Tüketici Hakem Heyeti`ne iade için müracaatta bulunulması ve her türlü yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

Tarih :

Ad-Soyad :

İmza :

Adres :

E-mail :

Tel :

Ek :Kredi Kart aidat kesintisini gösterir hesap ekstresi

Kredi Kartı Harcamalarına itiraz Dilekçe Örneği

….. Bankası AŞ.

Genel Müdürlüğü’ne,

Konu                          : Kredi kart işlemleri hakkında.

Bankanızın ……………………………….….No’lu kredi kart hamiliyim.

Kredi kart işlemlerimi kontrol ettiğimde aşağıda tarih, üye işyeri ve miktarları belirtilen işlemleri tespit ettim.

Söz konusu işlemler tarafımdan yapılmamıştır. Anılan işlemlerde yer alan tutarlar karşılığında tarafımdan herhangi bir mal veya hizmet satın alınmamıştır. Bu işlemlerin iletişim sistemlerindeki arıza veya sair başkaca bir sebeple gerçekleştirilmiş olduğu kanaatindeyim.

Bu nedenle aşağıda tarih ve miktarı belirtilen işlemlerle ilgili olarak;

1-İşlemin tarafı olan üye işyerinden bu işlem karşılığı mal veya hizmetin satılıp satılmadığı ve satıma ilişkin belgenin araştırılmasını,

2-Söz konusu işlemlerle ilgili olarak durum açıklığa kavuşuncaya kadar, ilk gönderilecek hesap özetinde bu işlemlere yer verilmeyerek, ödeme talep edilmemesini,

3-Konuya ilişkin her türlü yasal başvuru hakkımı mahfuz tuttuğumu,

4-Konu hakkındaki işbu itirazım üzerine mümkün olan en kısa sürede gerekli

İncelemenin yapılarak, sonucun tarafıma yazılı olarak bildirilmesini,

itirazen bildiririm.

Ad Soyad,

İmza                                                                                                                   Adres

İtiraz Edilen İşlemler

Tarih               İşyeri İsmi                               Tutar

31.05.2009 tarihinden Önce Kendisine Temerrüt İhtarnamesi Gönderilen Borçluların Kullanacağı Dilekçe Örneği ( Varlık Yönetim Şirketleri İçin)

……/.…../2009

……… Varlık Yönetim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne,

… … … … nolu kredi kart borcumu ödeyememiş olmam nedeniyle tarafıma temerrüt

ihtarnamesi tebliğ edilmiştir.

5915 sayılı yasa ile değişik 5464 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince kredi kart borcumu aşağıda işaretlediğim seçenek dahilinde ödemek istiyorum.

Güncel tebligat adresim dilekçede belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ödeme Seçenekleri

( ) 30 gün içinde peşin (faizsiz)

( ) 6 aylık taksitler halinde (1,04 faiz)

( ) 12 aylık taksitler halinde (1,08 faiz)

( ) 24 aylık taksitler halinde (1,18 faiz)

( ) 36 aylık taksitler halinde (1,26 faiz)

Adı, Soyadı, İmzası

Güncel Tebligat Adresi:

31.05.2009'dan Önce Kendisine Temerrüt İhtarnamesi Gönderilen Borçluların Kullanacağı Dilekçe Örneği ( Bankalar İçin)

……/.…../2009

……. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

… … … … nolu kredi kart borcumu ödeyememiş olmam nedeniyle tarafıma temerrüt

ihtarnamesi tebliğ edilmiştir.

5915 sayılı yasa ile değişik 5464 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince kredi kart borcumu aşağıda işaretlediğim seçenek dahilinde ödemek istiyorum.

Güncel tebligat adresim dilekçede belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ödeme Seçenekleri

( ) 30 gün içinde peşin (faizsiz)

( ) 6 aylık taksitler halinde (1,04 faiz)

( ) 12 aylık taksitler halinde (1,08 faiz)

( ) 24 aylık taksitler halinde (1,18 faiz)

( ) 36 aylık taksitler halinde (1,26 faiz)

Adı, Soyadı, İmzası

Güncel Tebligat Adresi:

31.05.2009 tarihinden Önce Hakkında İcra Takibi Yapılmış Borçluların Kullanacağı Dilekçe Örneği ( Bankalar İçin )

……/.…../2009

……. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

… … … … nolu kredi kart borcumu ödeyememiş olmam nedeniyle hakkımda ….. İcra

Müdürlüğü’nün 200../…. Esas sayılı dosyasında icra takibi yapılmıştır.

5915 sayılı yasa ile değişik 5464 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince kredi kart borcumu aşağıda işaretlediğim seçenek dahilinde ödemek istiyorum.

Güncel tebligat adresim dilekçede belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ödeme Seçenekleri

( ) 30 gün içinde peşin (faizsiz)

( ) 6 aylık taksitler halinde (1,04 faiz)

( ) 12 aylık taksitler halinde (1,08 faiz)

( ) 24 aylık taksitler halinde (1,18 faiz)

( ) 36 aylık taksitler halinde (1,26 faiz)

Adı, Soyadı, İmzası

Güncel Tebligat Adresi:

31.05.2009 tarihinden Önce Hakkında İcra Takibi Yapılmış Borçlular( Varlık Yönetim şirketleri İçin )

……/.…../2009

……… Varlık Yönetim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne,

… … … … nolu kredi kart borcumu ödeyememiş olmam nedeniyle hakkımda ….. İcra

Müdürlüğü’nün 200../…. Esas sayılı dosyasında icra takibi yapılmıştır.

5915 sayılı yasa ile değişik 5464 sayılı yasanın geçici maddesi gereğince kredi kart borcumu aşağıda işaretlediğim seçenek dahilinde ödemek istiyorum.

Güncel tebligat adresim dilekçede belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ödeme Seçenekleri

( ) 30 gün içinde peşin (faizsiz)

( ) 6 aylık taksitler halinde (1,04 faiz)

( ) 12 aylık taksitler halinde (1,08 faiz)

( ) 24 aylık taksitler halinde (1,18 faiz)

( ) 36 aylık taksitler halinde (1,26 faiz)

Adı, Soyadı, İmzası

Güncel Tebligat Adresi:

Powered by Calculate Your BMI